Ministarstvo

Državni sekretari

MILOSAV MILIČKOVIĆ

Milosav Miličković

Milosav Miličković

Rođen je 4. juna 1959. godine.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje magistra industrijskog menadžmenta stekao je na fakultetu „Union“ u Beogradu.

Tokom rada u struci u privredi Rakovice više puta je nagrađivan. Dobitnik je niza priznanja i nagrada iz oblasti mašinstva. Biran je za narodnog poslanika i gradskog odbornika u više navrata.

Bio je član skupštinskih odbora:

  • Odbora za privredu, regionalni razvoj, turizam i energetiku,
  • Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu,
  • Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i član više parlamentarnih delegacija.

Osnivač je Srpske napredne stranke, član njenog predsedništva, član Glavnog odbora i potpredsednik Gradskog odbora Beograd.

Na izborima 2012. godine izabran je za predsednika Gradske opštine Rakovica.

Aktivan je sportista i nosilac crnog pojasa u karateu.

Mr Milosav Miličković govori engleski jezik.

U braku je sa Snežanom.

 

BILJANA POPOVIĆ IVKOVIĆ

Biljana Popović Ivković

Biljana Popović Ivković

Rođena je 5. aprila 1972. godine u Beogradu, gde je pohađala osnovnu i srednju ekonomsku školu. Diplomirala je na Višoj ekonomskoj školi, a potom na Fakultetu za poslovne studije. Trenutno pohađa master studije na Fakultetu organizacionih nauka.

Svoju karijeru započela je na Radio-televiziji Srbije 1992. godine, kao honorarni saradnik. Nekoliko godina kasnije počinje sa radom u Jutarnjem programu RTS-a. Dve godine kasnije prelazi u Informativni program RTS-a, gde obavlja novinarski, a kasnije i urednički posao. Prelazi na "Pink" televiziju 2002. godine, a potom na "BK" televiziju gde postaje urednik i voditelj centralne informativne emisije „Telefakt“. Kratko je radila na "Enter" TV, a posle porodiljske pauze nastavlja svoju karijeru u oblasti PR i marketinga. Kao urednik specijalizovane političke emisije „Iza vesti“i urednik u Informativnom programu, 2010. godine prelazi na TV "Avala" .

Napušta novinarstvo 2011. godine i postaje konsultant više kompanija. Od 2012. do 2014. godine bila je savetnik u Kabinetu predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, a od 2014. godine do postavljanja na funkciju državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova bila je načelnik Odeljenja za medije i komunikacije MUP-a Srbije.

Tokom svoje novinarske karijere pratila je gotovo sve značajne događaje, od parlamentarnih i predsedničkih izbora, vanrednih događaja, terorističkih napada, elementarnih nepogoda.

Završila je i više specijalizovanih obuka vezanih za izveštavanje u vanrednim okolnostima, kao i specijalizovani program Profil Public Relations, „Odnosi sa medijima i nastupi u javnosti“.

Član je Predsedništva Srpske napredne stranke.

Govori engleski jezik.

Udata je i ima ćerku.