Грађани

Најчешћа питања

Пасоши и личне карте

 1. Да ли могу да се добију биометријска документа ако лице има пријављен боравак у Србији?
 2. Како непокретна лица могу да изваде биометријска документа?
 3. Како да поступите када изгубите нову биометријску личну карту или пасош?
 4. Када поседујем биометријску личну карту Републике Србије, која су документа потребна да бих добио биометријски пасош и обрнуто?
 5. Када поседујем биометријску личну карту са чипом и пасош, а мењам презиме, адресу... шта треба приложити од докумената? У ком року треба да пријавим промену личног податка у личној карти, а у ком року то треба учинити у путној исправи?
 6. Који су услови које треба да испуњавам да бих имао право на хитну израду нових докумената?
 7. Како до биометријских докумената ако сам становник Косова и Метохије?
 8. Да ли су обавезне фотографије за добијање биометријских докумената?
 9. Да ли се претходни пасош, након уручења нове путне исправе враћа власнику?
 10. Да ли је потребно да сам оглашавам изгубљена документа у ''Службеном гласнику'' или то обавља МУП РС?

Питања у вези са малолетним особама и особама под старатељством

 1. Како детету извадити путну исправу ако је бракоразводна парница у току?
 2. Који орган је надлежан за доношење решења о забрани издавања путне исправе лицу?

Држављанство

 1. Отпуст из држављанства Републике Србије
 2. Како до двојног држављанства за грађане Босне и Херцеговине?
 3. Процедура добијања извода из матичне књиге југословенских држављана?
 4. Aко сам у књигу држављана уписан решењем СМУП или МУП шта је потребно од докумената? Колики је износ таксе за овај поступак?

Боравиште и пребивалиште

 1. Која је разлика између боравишта и пребивалишта?
 2. Када је потребно да урадим одјаву пребивалишта и који је рок за пријаву новог пребивалишта?
 3. Шта значи када ми службеник МУП каже да ми је адреса пасивизирана и како то да решим?
 4. Како да поступим када станодавац неће да ми да потребна документа на основу којих би извршио пријаву нове адресе?
 5. Када мењам адресу на подручју једног града, да ли је потребно да се одјављујем са старе адресе или само пријављујем нову адресу у станици полиције на чијем се општинском подручју налази нова адреса?
 6. Стално настањење странаца

Возачка дозвола и управљање возилом

 1. Последице истека важења возачке дозволе
 2. Како променити инострану возачку дозволу
 3. На који начин је регулисано управљање возилом регистрованим у иностранству од стране наших држављана на путевима у Републици Србији?
 4. Техничка исправност и коришћење обавезне зимске опреме моторних возила у саобраћају на путу
 5. На који начин је регулисано управљање возилом уз поседовање стране возачке дозволе на путевима у Републици Србији?

Боравак у иностранству

 1. Када је потребно пријавити ''одлазак у иностранство'' и да ли је потребно пријавити ''повратак из иностранства'' и који је поступак?

Opужје

 1. Да ли је дозвољено поседовање и ношење средстава за самоодбрану у виду мини спрејева-сузавца и мини електрошокова?
 2. Ношење оружја
 3. Обавеза прилагања лекарског уверења
 4. Преношење оружја преко државне границе
 5. Привремено уношење оружја и муниције на територију Републике Србије од стране страних држављана или транзит оружја и муниције преко територије Републике Србије
 6. Уношење оружја на територију Републике Србије од стране држављанина Републике Србије који живи у иностранству
 7. Изношење са територије Р Србије оружја и муниције за које је издато Одобрење за набављање и изношење оружја