Грађани

Лице за заштиту података у Министарству унутрашњих послова


Лице за заштиту података о личности у Министарству унутрашњих послова је:

Драган Обрадовић
Подаци за контакт: Булевар Михајла Пупина број 2, Београд,
Контакт електронска адреса: licezazastitupodataka@mup.gov.rs
Контакт телефон: 011/274-0000,лок 406-43

Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности ("Сл.гласник РС" бр. 87/2018 од 13.11.2018.) што између осталог подразумева информисање и давање мишљења министру унутрашњих послова и запосленима у овом Министарству, о законским обавезама које имају у вези са заштитом података о личности.

Лице за заштиту података о личности одређено од стране Министарства унутрашњих послова - не даје правне савете другим руковаоцима и другим физичким лицима која нису запослена у овом Министарству.