Ministarstvo

Pomoćnici ministra

PREDRAG MARIĆ - Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije

Rođen je 14. maja 1964. godine u Smederevu, gde je i završio osnovnu školu i srednju Pravno-birotehničku školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1990. godine, gde je završio i specijalističke studije iz oblasti „Terorizma, organizovanog kriminaliteta i korupcije“. Završio je master studije iz oblasti „Terorizma, organizovanog kriminala i bezbednosti“ Univerziteta u Beogradu, na temu „Specifičnosti upravljanja vanrednim situacijama nastalim kao posledica terorističkih akata“. Poseduje diplomu o završenom Kursu za krizni menadžment NATO škole u Oberamergau, u Nemačkoj. Trenutno pohađa treću godinu doktorskih studija na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu.

Predrag Marić

Predrag Marić

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije zaposlen je od 1. oktobra 1990. godine, i to u Upravi za protivpožarnu i preventivno-tehničku zaštitu. Za pomoćnika ministra unutrašnjih poslova i načelnika Sektora za vanredne situacije imenovan je na sednici Vlade Republike Srbije 17. maja 2007. godine. Na sednici Vlade 8. marta 2012. godine, mandat mu je produžen na dodatnih pet godina. Na sednici Vlade 11. maja 2017. godine, mandat mu je produžen na dodatnih pet godina

Odlikovan je ordenom Nacionalnog reda za posebne zasluge u rangu viteza francuske države za poseban doprinos prilikom izgradnje sistema zaštite i spasavanja i samog Sektora za vanredne situacije. Ukazom predsednika Republike Srbije za svoju predanost radu odlikovan je zlatnom medaljom za revnosnu službu 2011. godine. Ugledna nagrada „Najbeograđanin“ uručena mu je 2009. godine. Dobitnik je Prve nagrade povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova 2004. godine za ostvarene rezultate u radu. Dobitnik nagrade Evropskog pokreta u Srbiji – Međunarodnog evropskog pokreta – Doprinos godine Evropi 2014.

Autor je knjiga „Kriminalistička metodika“, „Sistem nacionalne bezbednosti“, „Terorizam i organizovani kriminal“, „Upravljanje vanrednim situacijama“ i „Promet eksplozivnih materija“, kao i priručnika „Upravno-inspekcijski nadzor u oblasti zaštite od požara“. Objavio je veliki broj stručnih radova i članaka iz oblasti vanrednih situacija.

Govori engleski jezik.

 

SLOBODAN NEDELjKOVIĆ – Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije 

Slobodan Nedeljković

Slobodan Nedeljković

Rođen 1971. u Zemunu, završio je srednju elektrotehničku školu "Nikola Tesla" u Beogradu, smer telekomunikacije, kao i Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, smer PTT saobraćaja.

Radio je u JP PTT Saobraćaja “Srbija“, na poslovima u Direkciji za poštansku mrežu, kao i na radnom mestu pomoćnika direktora za Beograd - Centar.

Od 2009. godine radi u Ministarstvu unutrаšnjih poslova na mestu načelnika Uprave za informacione tehnologije, nakon čega je 2010. godine, postavljen na mesto pomoćnika ministra i načelnika Sektora za analitiku , telekomunikacije i informacione tehnologije.

Oženjen je i otac je dvoje dece.

 

 

ŽELJKO VESELINOVIĆ – Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za materijalno–finansijske poslove

 

Rođen 29. novembra 1961. godine u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Položio pravosudni ispit.

U Ministarstvo unutrašnjih poslova je prešao 1996. godine iz advokature.

Željko Veselinović

Željko Veselinović

Radio je na rukovodećim poslovima stvarno – pravnog i obligacionog karaktera na mestu šefa Odseka za imovinske poslove i načelnika Odeljenja za imovinsko – pravne poslove.

Od 2007. godine na mestu je pomoćnika načelnika Sektora po pravnim, imovinskim i finansijskim linijama rada, a od 2011. godine na mestu zamenika načelnika Sektora.

Uzimao je učešća u radu mnogih međuresornih tela i radnih grupa.

Više puta nagrađivan i unapređivan. Dobitnik godišnje nagrade Ministarstva 2004. godine.

Sertifikat: Proffessional Development & Strategic Economic Needs and Security Exercise.

Rešenjem Vlade od 6. jula 2017. godine postavljen je na položaj pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora za materijalno – finansijske poslove.

Otac dvojice sinova.

 

ZORAN LAZAROV – Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje

Zoran Lazarov rođen je 27. marta 1979. godine, u Pančevu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru međunarodni odnosi.

Zoran Lazarov

Zoran Lazarov

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, od 2007. godine, na poziciji savetnika, bio je angažovan na poslovima evropskih integracija u poglavljima 11, 12 i 13, kao i na poslovima međunarodne bilateralne saradnje.

Karijeru u Ministarstvu unurašnjih poslova započeo je 2010. godine u Sektoru finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova, Odeljenje za IPA projekte, kao koordinator za praćenje i sprovođenje projekata finansiranih iz fondova Evropske unije i koordinator za TAIEKS.

Odlukom Vlade Republike Srbije imenovan je za zamenika predsednika Pregovaračke grupe za poglavlje 24 „Pravda sloboda i bezbednost“. Radio je na pripremi dokumentacije i rukovodio pripremama za eksplanatorni i bilateralni skrining za Poglavlje 24.

Obavljao je funkciju zamenika predsednika Interne radne grupe za evropske integracije u MUP RS. Sertifikovan je za rad na IPA projektima za koje je prošao potrebne treninge za decentralizovano upravljanje.

U Biro za međunarodnu saradnju i evropske poslove Kabineta ministra prelazi 2012. godine, a 2014. godine postaje šef Biroa.

Formiranjem Sektora za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje 2015. godine dolazi na mesto zamenika načelnika Sektora, a 2016. godine, Odlukom Vlade Republike Srbije imenovan je za vršioca dužnosti pomoćnika ministra, načelnika Sektora za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje.

Nakon sprovedenog Javnog konkursa, Rešenjem Vlade Republike Srbije od 06.10.2017. godine postavlјen je na položaj pomoćnika ministra, načelnika Sektora za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje, na pet godina

Tečno govori engleski i služi se francuskim jezikom.