Министарство

Секретар

MИЛИЦА ЋАТИЋ - Секретар Министарства унутрашњих послова

Милица Ћатић

Милица Ћатић

Милица Ћатић - рођена  02. јуна 1966. године у Земуну. Завршила Правни факултет Универзитета у Београду. На истом факултету завршила је и последипломску специјализацију из области међународних уговора. Правосудни испит положила је 2005. године. Поседује сертификат за FIDIC-ове услове пословања и уговарања. Похађала је и завршила многобројне стручне курсеве и семинаре.

Професионалну каријеру започела је у банкарском сектору, а наставила је у Јавном предузећу „Пошта Србије“, где је од 2009. године обављала високо-руководеће послове: заменика директора Дирекције за правне послове (2009. год.),  директора Дирекције за правне послове (2012. год.), директора Функције правних послова и управљања непокретностима (2016.  год.).  

Кроз дугогодишњу професионалну каријеру бавила се компанијским и уговорним правом, пословима заступања пред судовима и другим државним органима, имовинско-правним пословима, пословима инвестиционе изградње и одржавања објеката, кривично-правним и прекршајним пословима и др.

 Учествовала је у многобројним пројектима и радним групама формираним од стране Владе Републике Србије и других државних органа.

Послове вршиоца дужности секретара Министарства обављала је по основу Решења Владе 24 Број: 119-3894/2017, од 04. маја 2017. године. 

Решењем Владе Републике Србије 24 број: 119-977/18 од 31. 01. 2018. године, постављена је на положај секретара Министарства унутрашњих послова, на период од пет година.

Удата је и мајка двоје деце.