Reforme

Ciljevi

„STRATEGIJA RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA 2014-2016“

 

Strategija razvoja ljudskih resursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova 2014-2016, imala je za cilj objedinjavanje svih poslova u delokrugu funkcije upravljanja ljudskim resursima i uspostavljanje savremenog sistema upravljanja ljudskim resursima.

Prva strategija ljudskih resursa biće izrađena u 2018. godini, koja će biti u funkciji strateških ciljeva Ministarstva.


 

Vizija - Strateška, savremena i profesionalna funkcija upravljanja ljudskim resursima orijentisana ka ostvarenju ciljeva Ministarstva.

Misija - Stvaranje svih neophodnih uslova, odnosno organizacionih, zakonodavnih, ljudskih i materijalnih pretpostavki za kontinuirano privlačenje, zadržavanje i razvoj motivisanih, posvećenih i kompetentnih zaposlenih na odgovoran i transparentan način, baziran na zaslugama.

 

 

Reformski proces funkcije upravljanja ljudskim resursima ima za cilj da uvede moderan koncept upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvo.

Ovakav način upravljanja ljudskim resursima će stvoriti osnov za profesionalizaciju policije, koja će na ovaj način povećati svoj kapacitet, efikasnost i biti, pre svega, u službi građana.