Реформе

Пројекти

Реформа функције управљања људским ресурсима је подржана кроз пројекте који су финансирани из ИПА фондова, билатералне програме и донације.

 

Реализовани пројекти:

 1. Анализе стања Министарства унутрашњих послова у области функције управљања људским ресурсима - ОЕБС-а 2010. године
   
 2.  "Представљање савременог концепта управљања људским ресурсима" - билатерална сарадња са Краљевином Шведском, DCAF,  jануар 2012 - jун 2014. године;
   
 3. Побољшање управљања информацијама, фаза 3” - билатерална сарадња са Краљевином Норвешком, IMG, 2012-2015;
   
 4. Модеран концепт управљања људским ресурсима у МУП”, ЕУ – твининг компонента,  ИПА 2012, 2014-2016;
  http://hrmmup.rs/sr_RS/home/
   
 5. Подршка стратешком развоју ИТ система у Министарству унутрашњих послова РС““, билатерална сарадња са Краљевином Шведском, IMG 2014-2016;
  Саставни део овог пројекта је УЉР компонента, кроз коју се врши набавка и имплементација софтвера за управљање људским ресурсима.
   
 6.  "Подршка развоју капацитета стратешког управљања и европских интеграција у Министарству унутрашњих послова", билатерална сарадња са Краљевином Шведском,  IMG (International Management Group).

 

Пројекти у току:

1. „Развијање Родне агенде у Министарству унутрашњих послова Републике Србије “, билатерална сарадња са Краљевином Шведском;

 


Саставни део овог пројекта подразумева израду стратегије развоја људских ресурса, модела оцењивања, каталога радних места, као и имплементацију модула управљање временом, који је интегрисан у основни SAP HR систем.