Финансије

Име конкурса Датум објављивања
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе 30.10.2020. године.
JAВНИ КOНКУРС ЗA ПOПУЊAВAЊE ИЗВРШИЛAЧКOГ РAДНOГ MEСTA ПOЛИЦИJСКOГ СЛУЖБEНИКA Oргaн у кoмe сe пoпуњaвajу рaднa мeстa: Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa, Сeктoр зa људскe рeсурсe, Цeнтaр зa пoлициjску oбуку. 28.10.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе 28.10.2020. године.
РАНГ ЛИСТА ЗА КУПОВИНУ 1 СТАНА У РУМИ ИЗГРАЂЕНОГ СРЕДСТВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НИП-а 09.10.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе 09.10.2020. године.
КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 29.09.2020. године.
КОНКУРС ЗА УПИС НА АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА, У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 29.09.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњаваjурадна места: Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције Место рада: Аеродром „Никола Тесла“, Сурчин 25.09.2020. године.
Oдлукa o зaкључeњу угoвoрa: Oтуђeњe пoкрeтних ствaри - рaсхoдoвaних мoтoрних вoзилa Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa 07.8 брoj 404-1397/19 22.09.2020. године.
JАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе 11.09.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњаваjурадна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе 09.09.2020. године.
КОНКУРС ЗА ПОХАЂАЊЕ СЕЛЕКЦИОНЕ И ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА „ЖАНДАРМ“ У ЖАНДАРМЕРИЈИ 03.09.2020. године.
Јавни позив Привредног друштва „SPV SAVA“ д.о.о. Сремска Митровица за продају станова под повољнијим условима у Сремској Митровици у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, („Службени гласник РС“, број 41/2018, 54/2019 и 9/20). 01.09.2020. године.
Јавни позив Привредног друштва „SPV TISA“ д.о.о. Нови Сад за продају станова под повољнијим условима у Новом Саду у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, („Службени гласник РС“, број 41/2018, 54/2019 и 9/20). 01.09.2020. године.
Јавни позив Привредног друштва "SPV DUNAV" д.о.о. Нови Сад за продају станова под повољнијим условима у Новом Саду у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, ("Службени гласник РС", број 41/2018, 54/2019 и 9/20) 01.09.2020. године.
Јавни позив Привредног друштва „SPV IBAR“ д.о.о. Краљево за продају станова под повољнијим условима у Краљеву у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, („Службени гласник РС“, број 41/2018, 54/2019 и 9/20). 01.09.2020. године.
Јавни позив Привредног друштва „SPV PČINJA“ д.о.о. Врање за продају станова под повољнијим условима у Врању у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, („Службени гласник РС“, број 41/2018, 54/2019 и 9/20). 01.09.2020. године.
Јавни позив Привредног друштва „SPV LEPENICA“ д.о.о. Крагујевца за продају станова под повољнијим условима у Крагујевцу у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, („Службени гласник РС“, број 41/2018, 54/2019 и 9/20). 01.09.2020. године.
Јавни позив Привредног друштва „SPV AVALA“ д.о.о. Београд за продају станова под повољнијим условима у Београду у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, („Службени гласник РС“, број 41/2018, 54/2019 и 9/20). 01.09.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе Место рада: Полицијска управа у Новом Саду 15.08.2020. године.
Прва<12345...>Последња