Sektori

Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije

Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije (SATIT) obezbeđuje uslove za funkcionisanje Direkcije i ostalih organizacionih jedinica Ministarstva, koji se odnose na organizovanje, razvoj i eksploataciju integrisanog informacionog sistema Ministarstva, kao i na planiranje, izgradnju, nadzor i korišćenje telekomunikacionih sistema i sistema kriptozaštite.

Obavlja poslove planiranja, praćenja i sprovođenja mera iz oblasti informacione bezbednosti, odnosno zaštite informacionog sistema i mrežne infrastrukture Ministarstva.

Odgovoran je za funkcionalnost, održivost i ekonomičnost telekomunikacione i računarske mreže, komutacionog, telefonskog i sistema video-nadzora, kao i tehničku zaštitu Ministarstva.

Primenjuje tehnologiju prostornog upravljanja podacima, unapređuje i razvija geografski informacioni sistem.

Stara se o nesmetanom funkcionisanju sistema upravljanja bazama podataka.

Bavi se instalacijom, konfiguracijom i održavanjem serverskih operativnih sistema, sistema za upravljanje bazama podataka, aplikativnih servera i ostalog sistemskog softvera.

Izrađuje i unapređuje korisničke aplikacije i modeluje nove baze podataka za programske sisteme. Izrađuje tehnička rešenja za obavljanje pouzdane i zaštićene razmene podataka između pravnih subjekata i Ministarstva.

Organizuje funkcionisanje i razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture i informacionih sistema elektronskog poslovanja, odnosno elektronske uprave.

Obavlja poslove pripreme, obrade i personalizacije putnih isprava i identifikacionih dokumenata.

Prati, analizira i istražuje bezbednosno interesantne pojave i događaje, i obavlja poslove informisanja i izveštavanja o stanju javne bezbednosti u Republici Srbiji.

Vrši prepoznavanje, analizu i istraživanje bezbednosnih izazova, rizika i pretnji po javnu bezbednost.

Pruža podršku efikasnom procesu rukovođenja i upravljanja svim poslovnim procesima, a time i efikasnom vršenju bezbednosnih poslova u celini.

Obavlja planiranje, organizovanje i rukovođenje aktivnostima iz nadležnosti odeljenja, koordinaciju njihovog rada i saradnju, praćenje i kontrolu izvršenih poslova.

Analizira i usvaja godišnji i periodični izveštaj o radu. Kontroliše izradu i donosi plan nabavki, kao i njihovo izvršenje.

Predlaže izmene propisa i drugih akata za unapređenje poslova iz nadležnosti i učestvuje u njihovoj izradi.

Ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim celinama Ministarstva, drugim državnim organima i organizacijama.

 

Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije u svom sastavu ima:

 1. Centar za reagovanje na napade  na informacioni sistem (CERT);
 2. Odeljenje za operativno-planske poslove;
 3. Odeljenje za personalizaciju identifikacionih dokumenata;
 4. Odeljenje za radio komunikacije;
 5. Odeljenje za komunikacije;
 6. Odeljenje za sisteme video nadzora i tehničke zaštite;
 7. Odeljenje za razvoj;
 8. Odeljenje za elektronsko poslovanje;
 9. Odeljenje za serversku infrastrukturu;
 10. Odeljenje za informacionu bezbednost;
 11. Odeljenje za policijsku analitiku;
 12. Odeljenje za statističku analitiku i operativno-kriminalističke evidencije;
 13. Odeljenje za analitiku Beograd;
 14. Odeljenje za informacione tehnologije Beograd;
 15. Odeljenje za informaciono komunikacione tehnologije Beograd;
 16. Odeljenje za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije Novi Sad;
 17. Odeljenje za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije Niš;
 18. Odeljenje za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije Kragujevac;
 19. Odeljenje za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije Kraljevo i
 20. Odeljenje za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije Užice.