Сектори

ИПА ДРУГА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора

Назив пројекта: 1. Прекогранична заштита и спашавање од поплава
Укупна вредност пројекта: 372.201 евра, а део који припада Министарству унутрашњих послова је 165.826 евра.
Резултати пројекта: - Смањење ризика од несрећа изазаваних природним непогодама у Србији и Црној Гори.
Време трајања гранта: 18 месеци. Пројекат је завршен у априлу 2014. године.

Прва<1>Последња