Актуелно

Прекини ћутање!

06.10.2021.
Прекини ћутање! Жене чине две трећине пријављених случајева насиља над старијима. Често се ради о насиљу које може бити наставак насилног односа, али може бити и резултат нове везе или промене динамике постојећег односа...

Прекини ћутање! Жене чине две трећине пријављених случајева насиља над старијима. Често се ради о насиљу које може бити наставак насилног односа, али може бити и резултат нове везе или промене динамике постојећег односа. Старије жене које припадају млађим кохортама под већим су ризиком од физичког насиља, а оне старије од 80 година су под већим ризиком од психичког насиља и овде је углавном у питању „међугенерацијско насиље“ од стране одрасле деце, унука, рођака и неговатеља. Код старијих жена имамо ниже стопе физичког и сексуалног насиља од стране партнера у односу на млађе жене, али за психичко насиље и контролу, као и различита ограничења у понашању, стопе су сличне као и код млађих жена. 7,7% жена старијих од 65 година у Србији имало је искуство партнерског насиља у последњих 12 месеци, највише у форми психичког насиља: 7,3%, док је 1,2% доживело физичко насиље а 0,8% сексуално насиље у овом периоду. Бесплатни број телефона полиције породици је 0800 100 600. Мрежа СОС Војводина: 0800 101 010