Документи

Решење о одбацивању захтева - Јелена Косјер Вуковић
Датум објаве
28.03.2024.   15.00 часова
Решење о одбацивању захтева Вуковић Хрвоја за поништење пријаве пребивалишта бр. 205-20195/23-7 од 27.03.2024. године које се може преузети у просторијама Одељења за управне послове и ул. Булевар краља Петра Првог 11 на другом спрату у канцеларији бр. 33.
Преузмите документ 205-20195/23-7
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

zaklјučak o pokretanju postupka u ograničenju korišćenja LK kao PI za lice KURTIŠ ENVER
Датум објаве
26.03.2024.   14.15 часова
Ministarstvo unutrašnjih poslova R. Srbije, Direkcija policije, Područna policijska u Zrenjaninu, Odsek za upravne poslove, Zaklјučak o pokretanju postupka u ograničenju korišćenja LK kao PI za lice KURTIŠ ENVER, na osnovu člana 19a Zakona o ličnoj karti .
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Зрењанину

Писмо Rегионалне лекарске коморе - Александар Думић
Датум објаве
26.03.2024.   13.15 часова
Препоручено писмо Регионалне лекарске коморе RЕ196574757RS чија је достава покушана 05.03.2024. године, а може се преузети у просторијама Полицијске испставе за безбедност на железници, Полицијске управе у Новом Саду, у канцеларији бр. 1, ул. Булевар Јаше Томића 4, Нови Сад
Преузмите документ RЕ196574757RS
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

Закључак о покретању дисциплинског поступка - Александар Думић
Датум објаве
26.03.2024.   12.45 часова
Закључак о покретању дисциплинског поступка бр. 116-320/24 од 06.03.2024. године који се може преузети у Полицијској управи у Новом Саду, у Полицијској испостави за безбедност на железници у канцеларији бр. 1 ул. Булевар Јаше Томића бр.4, Нови Сад.
Преузмите документ 116-320/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

Решење о обустави поступка - ТОМИЋ ОЛИВЕРА
Датум објаве
26.03.2024.   12.30 часова
Решење о обустави поступка бр. 205-11854/24 од 20.03.2024. године које се може преузети у Полицијској управи у Новом Саду, Одељење за управне послове радним данима од 08:30 - 13:00 часова на другом спрату, канц.бр.33 ул. Булевар краља Петра Првог 11, Нови Сад.
Преузмите документ 205-11854/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

Решење о обустави поступка - СИМИЋ ГОРАН
Датум објаве
26.03.2024.   12.15 часова
Решење о обустави поступка бр.205-52898/21-1 од 25.03.2024. године које се може преузети у Полицијској управи у Новом Саду, Одељење за управне послове радним даном од 08.30 - 13 .00 часова, на другом спрату, канц.бр.33, ул. Булевар краља Петра Првог 11, Нови Сад.
Преузмите документ 205-52898/21-1
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

Саопштење о трајању изречене мере - Жарко Богичевић
Датум објаве
25.03.2024.   15.15 часова
Саопштење о времену трајања изречене мере забране управљања моторним возилом бр. 222-20/27 од 25.03.2024. године које се може преузети у просторија ПС Тител
Преузмите документ 222-20/27
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

Забрана уласка у Републику Србију - FABIAN CSABA
Датум објаве
25.03.2024.   15.00 часова
Решење о забрани уласка у Републици Србији бр. 03.29.5-49/24 од 12.03.2024. године које се може преузети у просторијама Одељења за странце, ПУ у Новом Саду, трећи спрат, канц. бр.25 , ул. Булевар краља Петра Првог 11, Нови Сад
Преузмите документ 03.29.5-49/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

Решење о одобрењу сталног настањења у Републици Србији - HU ENDA
Датум објаве
25.03.2024.   14.45 часова
Решење о одобрењу сталног настањења у Републици Србији бр. 03.5 - 26-2763/2022 од 16.12.2022. године које се може преузети у просторијама Одељења за странце и сузбијање ирегуларних миграција, ПУ у Новом Саду, трећи спрат, канц. бр. 41 од 8 до 13 часова, ул. Булевар краља Петра Првог 11, Нови Сад
Преузмите документ 03.5 - 26-2763/2022
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

Решење о одобрењу сталног настањења у Републици Србији - Aldarwish Mohamed Ubada
Датум објаве
25.03.2024.   14.45 часова
Решење о одобрењу сталног настањења у Републици Србији бр. 03.5 -26-3185/2022 од 03.02.2023. године које се може преузети у просторијама Одељења за странце и сузбијање ирегуларних миграција, 3. спрат канц.бр.41 од 8 до 13 часова, адреса Булевар краља Патра Првог 11, Нови Сад
Преузмите документ 03.5 - 26-3185/2022
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

Забрана коришћења личне карта за прелазак државне границе - Миодраг Браловић
Датум објаве
22.03.2024.   13.15 часова
Решење о забрани коришћења личне карта за прелазак државне границе издате на име Миодраг Браловић
Преузмите документ 03.40.8 број 011580773 од 14.03.2024. год
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Чачку

Решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Миленка Лучића
Датум објаве
22.03.2024.   00.00 часова
Решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Миленка Лучића, број 205.15-34/24 од 18.3.2024. године
Преузмите документ 205.15-34/24 од 18.3.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

Решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Марка Станојевића
Датум објаве
22.03.2024.   00.00 часова
Решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Марка Станојевића, број 205.15-35/24 од 18.3.2024. године
Преузмите документ 205.15-35/24 од 18.3.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

Решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Барбарос Звонка
Датум објаве
22.03.2024.   00.00 часова
Решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Барбарос Звонка, број 205.15-32/24 од 15.3.2024. године
Преузмите документ 205.15-32/24 од 15.3.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

закључак о покретању поступка у ограничењу коришћења ЛК као ПИ за лице ЖИВАНОВ СТОЈАДИН
Датум објаве
20.03.2024.   14.30 часова
Министарство унутрашњих послова Р. Србије, Дирекција полиције, Подручна полицијска у Зрењанину, Одсек за управне послове, Закључак о покретању поступка у ограничењу коришћења ЛК као ПИ за лице ЖИВАНОВ СТОЈАДИН, на основу члана 19а Закона о личној карти .
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Зрењанину

Горан Ђурић -саопштење
Датум објаве
20.03.2024.   00.00 часова
Горан Ђурић - саопштење број 452/24 од 19.03.2024. Документ можете преузети у просторијама ПУ Нови Сад улица Булевар краља Петра првог 11 Нови Сад, у времену од 07:30 до 15:30 часова.
Преузмите документ 452/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

Ђурић Горан -саопштење о трајању мере забране управљања моторним возилом
Датум објаве
20.03.2024.   00.00 часова
Горан Ђурић саопштење о времену забране управљања моторним возилом у трајању од 9 месеци за Б категорију.
Преузмите документ 452/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

Решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Николу Милосављевића
Датум објаве
20.03.2024.   00.00 часова
Решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Николу Милосављевића, број 205.15-30/24 од 13.3.2024. године
Преузмите документ 205.15-30/24 од 13.3.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

Решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Милена Савића
Датум објаве
19.03.2024.   00.00 часова
Решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Милена Савића, број 205.15-27/24 од 8.3.2024. године
Преузмите документ 205.15-27/24 од 8.3.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

Закључак о покретању поступка пасивизације адресе пребивалишта за Алексић Немању
Датум објаве
19.03.2024.   00.00 часова
Закључак о покретању поступка пасивизације адресе пребивалишта за Алексић Немању, број 205-21-16/24 од 7.3.2024. године
Преузмите документ 205-21-16/24 од 7.3.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

Прва<12345...>Последња