Камере

Видео надзор у патролним возилима

На основу члана 52. Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/16, 24/18 и 87/18), полиција врши снимање јавног места, ради обављања полицијских послова, коришћењем информационо - комуникационог система видео надзора у возилима полиције.

Руковалац подацима је Министарство унутрашњих послова Републике Србије.

За остваривање права у вези са обрадом података о личности грађани се могу обратити територијално надлежној полицијској управи на чијој територији је у конкретном случају снимање вршено.