Finansije

Javne nabavke starije od 01.09.2015. godine

Poziv za podnošenje ponuda u postupku JN 217/19 - GODIŠNјE OBNAVLjANјE LICENCE MICROSYSTEMATION XRY COMPLETE AED
Šifra nabavke 217/19
Rok za dostavljanje ponuda
13.12.2019. do 10.00 časova


Poziv za podnošenje ponuda u postupku JN 284/19 - Održavanje vanbrodskih motora i drugih sistema na plovilima
Šifra nabavke 284/19
Rok za dostavljanje ponuda
03.01.2020. do 10.00 časova


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara: "Kabl antena tester (merni instrument)", JN 301/19
Šifra nabavke 301/19
Rok za dostavljanje ponuda
09.12.2019. do 10.00 časova