Aktuelno

Sednica republičkog štaba za vanredne situacije

26.12.2022.
Republički štab za vanredne situacije kojim je predsedavao komandant štaba i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, na današnjoj prvoj redovnoj sednici u novom sazivu, razmatrao je i doneo zaklјučke u vezi sa akcidentom u kojem je došlo do prevrtanja cisterni sa amonijakom na železničkoj pruzi Pirot – Niš...
Sednica republičkog štaba za vanredne situacije
Sednica republičkog štaba za vanredne situacije
Sednica republičkog štaba za vanredne situacije
Sednica republičkog štaba za vanredne situacije
Sednica republičkog štaba za vanredne situacije
Sednica republičkog štaba za vanredne situacije

Republički štab za vanredne situacije kojim je predsedavao komandant štaba i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, na današnjoj prvoj redovnoj sednici u novom sazivu, razmatrao je i doneo zaklјučke u vezi sa akcidentom u kojem je došlo do prevrtanja cisterni sa amonijakom na železničkoj pruzi Pirot – Niš.

V.D. pomoćnika ministra načelnika Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić istakao je da su merenja koja su sprovedena jutros pokazala nula ppm u više mesta u Pirotu i Beloj Palanci, kao i da izvorište vode Medijana ka Nišu nije kontaminirano amonijakom.

Naglasio je da su netačne glasine da je jedan vagon upao u Nišavu i dodao da su pripadnici Sektora za vanredne situacije i dalјe na terenu.

Precizirao je da su iz šina iskliznula četiri vagona i da je curenje amonijaka utvrđeno iz jednog vagona, kao i da je na terenu intervenisalo 57 vatrogasaca sa 22 specijalna vozila i bespilotna letelica, kao i 25 pripadnika Policijske uprave u Pirotu.

„Na lice mesta odmah su reagovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Pripadnici Uprave saobraćajne policije odmah su zatvorili deo auto-puta, a pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica intervenisali su na evakuaciji lјudi u kontaminiranom području“, kazao je Čaušić i dodao da su pripadnici policije u Pirotu preduzeli sve mere i radnje iz svoje nadležnosti.

Napomenuo je da je iz kontaminiranog područja u bolničke centre u Nišu i Pirotu prebačeno 56 lica.

Čaušić je ukazao da je odmah po izbijanju akcidenta održana sednica Štaba za vanredne situacije u Policijskoj upravi Pirot, da je proglašena vanredna situacija, kao i da su gradske službe reagovale odmah i preduzele mere iz svoje nadležnosti.

Republički štab za vanredne situacije doneo je zaklјučak kojim se nalaže Institutu za javno zdravlјe „Dr Milan Jovanović Batut“ da, u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i Zavoda za javno zdravlјe u Nišu i Pirotu izvrši kontrolu kvaliteta vazduha na području Niša, Pirota i Bele Palanke, kontrolu pitke vode u ovim gradovima, kontrolu kvaliteta vode u vodotocima koji se nalaze u blizini i nizvodno od mesta akcidenta, kao i stalno praćenje stanja i preduzimanja neophodnih mera na terenu zahvaćenom akcidentom sa aspekta ugroženosti zdravlјa lјudi.

Takođe, naloženo je Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture da izvrši proveru stanja infrastrukture u železničkom saobraćaju sa aspekta bezbednosti učesnika transporta opasnih roba i preduzme neophodne mere za sprečavanje dalјeg širenja zagađenja.

Gradskim štabovima Niša i Pirota i Opštinskom štabu za vanredne situacije opštine Bela Palanka naloženo je da, u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije na svojoj teritoriji rukovode i koordiniraju aktivnostima na terenu, angažuju sve potrebne subjekte i snage sistema, obaveštavaju građane preko sredstava za javno informisanje o postupanju o kvalitetu vode i vazduha, kao i ostalim informacijama od značaja za zaštitu i spasavanje.