Aktuelno

Izjava Milana Stanića, načelnika Policijske uprave za grad Beograd

15.10.2019.
PU za grad Beograd

Beograd,

Broj: 897/19

15. oktobar 2019. godine

 

Izjava Milana Stanića, načelnika Policijske uprave za grad Beograd:

„Podsećam javnost da su policijski službenici u skladu sa Zakonom o policiji i to članovima 47. i 52. ovlašćeni da primenjuju meru snimanja na javnim mestima.

Snimanje se vrši uz prethodno obaveštenje javnosti o nameri sprovođenja te aktivnosti, što je u navedenom slučaju i učinjeno. Naime, Odelјenje za medije i komunikacije MUP-a izdalo je obaveštenje 14.10.2019. godine u kojem je navedeno da će policijski službenici snimati javna okuplјanja. 

Ističem da je reč o potpuno uobičajenoj policijskoj aktivnosti, koja se sprovodi isklјučivo u cilјu efikasnijeg održavanja javnog reda i mira, kao i očuvanja bezbednosti građana.

Napominjem da se podaci, koje policija prikupi primenom policijskih mera i radnji, obrađuju i čuvaju u skladu sa Zakonom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova.