Aktuelno

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo javni konkurs za pohađanje selekcione obuke za Specijalnu antiterorističku jedinicu

04.06.2019.
MUP

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je javni konkurs za pohađanje selekcione obuke za Specijalnu antiterorističku jedinicu (SAJ) na koji, po prvi put u 40 godina dugoj tradiciji postojanja ove jedinice, mogu konkurisati građani Republike Srbije koji nisu pripadnici MUP-a.

Konkurs je otvoren do 10. juna, a uslovi za prijem u ovu elitnu jedinicu podrazumevaju pozitivnu bezbednosnu proveru, kao i odgovarajuće psihofizičke sposobnosti. Ukupno 15 najbolјih kandidata koji prođu selekcionu obuku postaće deo ove specijalne jedinice policije.

Pravo učešća na konkursu imaju državlјani Srbije, koji su punoletni i nisu stariji od 24 godine, imaju prijavlјeno prebivalište na  teritoriji Beograda, završenu najmanje srednju školu, vozačku dozvolu B kategorije i nisu osuđivani.

Obrazac prijave i neophodnu dokumentaciju, koju je potrebno podneti uz prijavu, kao i sve druge informacije vezane za konkurs zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs.

Prijave na konkurs, sa pratećom dokumentacijom, mogu se podneti do ponedelјka, 10. juna 2019. godine na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za lјudske resurse, Bulevar Zorana Đinđića 104, Novi Beograd sa naznakom – „Za javni konkurs za radno mesto „specijalac““.

Iskustvo sticano decenijama i program obuke sačinjen po uzoru na svetske antiterorističke jedinice, svrstale su SAJ u jednu od najeletnijih jedinca, koja je spremna da izvrši najsloženije zadatke u očuvanju bezbednosti i zaštiti Republike Srbije i njenih građana.