Arhiva

Popović Ivković: Republika Srbija intenzivno radi na sistemu jačanja azila

11.05.2018.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković izjavila je danas da Republika Srbija intenzivno radi na sistemu jačanja azila i da je u skladu sa tim marta ove godine usvojen set zakona čime je započeto usklađivanje domaćih propisa sa zakonodavstvom Evropske unije u ovoj oblasti.
Popović Ivković: Republika Srbija intenzivno radi na sistemu jačanja azila
Popović Ivković: Republika Srbija intenzivno radi na sistemu jačanja azila
Popović Ivković: Republika Srbija intenzivno radi na sistemu jačanja azila
Popović Ivković: Republika Srbija intenzivno radi na sistemu jačanja azila

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković izjavila je danas da Republika Srbija intenzivno radi na sistemu jačanja azila i da je u skladu sa tim marta ove godine usvojen set zakona čime je započeto usklađivanje domaćih propisa sa zakonodavstvom Evropske unije u ovoj oblasti.

„Glavni spoljno-politički cilj Republike Srbije je članstvo u Evropskoj uniji. Srbija je potpuno posvećena daljem usklađivanju svog zakonodavnog sistema sa pravnim tekovinama Evropske unije i kroz pravovremeno sprovođenje aktivnosti predviđenih akcionim planom za Poglavlje 24 intenzivno radi na sistemu jačanja azila“, istakla je Popović Ivković na konferenciji „Deseta godišnjica od uspostavljanja nacionalnog sistema azila u Republici Srbiji i naredni koraci“.

Popović Ivković je precizirala daje u martu ove godine usvojen novi Zakon o strancima, Zakon o graničnoj kontroli i Zakon o azilu i privremenoj zaštiti i dodala da očekuje da ćemo do kraja 2020. godine imati potpuno usklađene propise sa zakonodavstvom EU.
Prema njenim rečima, Srbija je obezbedila smeštajne kapacitete za 6.000 izbeglica, a u centrima širom zemlje uspostavljeno je 13 prihvatnih centara uz stalne Centre za azil u kojima je migrantima 24 časa dnevno na raspolaganju sva ne ophodna pomoć u vidu hrane, vode, odeće, obuće, lekova,kao i medicinska i psiho socijalna zaštita.
 
„Standardi u centrima su usaglašeni sa standardima UNHCR. Smeštaj u centrima dostupan je svima, bez diskriminacije po bilo kom osnovu. Ostvarena je efikasna saradnja civilnog sektora kroz aktivnosti na terenu čime uspešno odgovaramo na sve potrebe migranata“ , istakla je Popović Ivković.

Ona je naglasila da će Republika Srbija nastaviti da poštuje ljudska prava migranata i izbeglica.

Popović Ivković se zahvalila Visokom komesarijatu Ujedinjenih nacija za izbeglice na dugogodišnjoj uspešnoj saradnji i izrazila uverenje daće UNHCR i u narednom periodu podržati napore Republike Srbije u rešavanju pitanja migrantske krize i kao i do sada, pružiti potrebnu donatorsku i partnersku podršku.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević ukazao je da novi Zakona o azilu i privremenoj zaštiti sadrži veliki broj odredbi koji imaju za cilj uspostavljanje efikasnijeg postupka azila i viši stepen zaštite lica koja traže međunarodnu zaštitu u Republici Srbiji.

„Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u skladu sa svojim nadležnostima, posvećuje posebnu pažnju zbrinjavanju ugroženih kategorija migranata i tražilaca azila, a pre svega maloletnih migranata bez pratnje“, rekao je Đorđević.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo je pripremilo operativne procedure za rad sa maloletnim migrantima, ali i nekoliko instrukcija za rad zaposlenih u centrima za socijalni rad i u sistem socijalne zaštite koje su usklađene na način da prate realno stanje na terenu i odgovore na potrebe dece.

Video materijal možete preuzeti sa FTP servera Ministarstva unutrašnjih poslova.