Direkcija policije

Odeljenje za opservaciju i dokumentovanje

Odeljenje za opservaciju i dokumentovanje daje podršku drugim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova u domenu specijalnih istražnih metoda i radnji u cilju prikupljanja dokaza.