Дирекција полиције

Управа саобраћајне полиције

     

Управа саобраћајне полиције је организована у оквиру Дирекције полиције у седишту Министарства унутрашњих послова. Делатност полиције у вези са безбедношћу саобраћаја на путевима је правно уређена, у складу са принципима демократског друштва и Уставом загарантованим системом заштите слобода и права грађана. У безбедности саобраћаја полиција има јасно дефинисану функцију, одређену законима и другим прописима.

Сврха рада саобраћајне полиције је организовано функционисање друмског саобраћаја и заштита грађана и материјалних вредности у процесу превожења. То се постиже применом мера заштите безбедности и спровођењем превентивних активности, уз подршку јединствене базе података о возилима, возачима, саобраћајним прекршајима и саобраћајним незгодама.

Саобраћајна полиција спроводи контролу придржавања прописа у вези са безбедношћу саобраћаја на путевима.

Послови које полиција обавља у безбедности саобраћаја према различитим субјектима могу се груписати на:

 • непосредну контролу и интервентно регулисање саобраћаја;
 • управне послове безбедности саобраћаја;
 • праћење и унапређење прописа у безбедности саобраћаја;
 • обраду и расветљавање саобраћајних прекршаја и саобраћајних незгода;
 • саобраћајно-техничке послове безбедности саобраћаја;
 • превентивно-пропагандне послове безбедности саобраћаја ;
 • послове сарадње са субјектима који се баве безбедношћу саобраћаја;
 • послове међународне сарадње и односе са јавношћу;
 • остале послови безбедности саобраћаја.

Због непосредног обављања послова и примене овлашћења саобраћајне полиције, у оквиру полицијских управа постоје одељења саобраћајне полиције у чијем саставу су саобраћајне полицијске испоставе.

Због сложености проблематике безбедности саобраћаја оформљене су саобраћајне полицијске испоставе и ван седишта полицијских управа, док су због специфичности одвијања саобраћаја на аутопутевима у Републици Србији формиране и саобраћајне полицијске испоставе које своје послове обављају искључиво на аутопутевима и прилазним путевима. На подручју општина где саобраћајна проблематика није изражена у знатној мери, послови безбедности саобраћаја обављају се у оквиру саобраћајних сектора у саставу полицијских испостава опште надлежности.

Код Полицијске управе за град Београд, организација саобраћајне полиције је нешто сложенија, тако да у саставу Управе саобраћајне полиције за град Београд постоји пет саобраћајно-полицијских испостава. Четири полицијске испоставе врше контролу и регулисање саобраћаја на свом подручју, у оквиру територијалне поделе града, док је једна испостава уско специјализована и врши увиђаје или обезбеђење места саобраћајних незгода на подручју града Београда.

Мејл адреса Управе саобраћајне полиције у Дирекцији полиције је usp@mup.gov.rs.
Управом саобраћајне полиције руководи начелник, који има заменика и четири помоћника.

Управа саобраћајне полиције у свом саставу има:

 1. Одељење за контролу саобраћаја;
 2. Одељење за саобраћајно-техничке послове;
 3. Одељење за саобраћајне незгоде и прекршаје;
 4. Одељење за праћење и унапређење рада саобраћајне полиције.

Одељење за контролу саобраћаја у свом саставу има:

 1. Одсек за контролу и регулисање саобраћаја и
 2. Одсек за посебне видове контроле саобраћаја и саобраћајна обезбеђења.

Одељење за саобраћајно-техничке послове у свом саставу има:

 1. Одсек за технички преглед возила и привремену саобраћајну сигнализацију и
 2. Одсек за оспособљавање кандидата за возаче и надзор над субјектима који врше превоз у друмском саобраћају.

Одељење за саобраћајне незгоде и прекршаје у свом саставу има:

 1. Одсек за саобраћајне незгоде и
 2. Одсек за саобраћајне прекршаје и прекршајни поступак.

Одељење за праћење и унапређење рада саобраћајне полиције у свом саставу има:

 1. Одсек за праћење рада саобраћајне полиције
 2. Одсек за унапређење рада и примену уређаја.

 

ПРЕДЛОГ ПРЕКРШАЈНИХ САНКЦИЈА ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧИВАЊА СПОРАЗУМА О ПРИЗНАЊУ ПРЕКРШАЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ о поступању грађана у вези остваривање права учесника саобраћајне незгоде