Dokumenti

Nacrti zakona

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (Word, PDF)

Obrazloženje (Word, PDF)

Program javne rasprave (Word, PDF)


 

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama (Word, PDF)

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama (Word, PDF)

Obrazloženje (Word, PDF)

Pregled odredaba Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama koje se menjaju i dopunjuju (Word, PDF)

JAVNA RASPRAVA (PDF)

Predlog zaklјučka (Word, PDF)


 

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o ličnoj karti (Word, PDF)

Obrazloženje (Word, PDF)

Predlog zaklјučka o sprovođenju javne rasprave sa Obrazloženjem i programom (Word, PDF)

Pregled odredaba Zakona o ličnoj karti koje se menjaju i dopunjuju (Word, PDF)