Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaklјučivanjem okvirnog sporazuma sa ponovnim otvaranjem konkurencije za nabavku radova: Nepredviđene i havarijske popravke na objektima i opremi, JN broj 49/19
Poziv
Dokumentacija
Odgovor na pitanje
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu