Finansije

R.br Naziv dokumenta Word PDF
1. 2019: I kvartal, obrazac - podaci o ugovorima
2. 2019: I kvartal, obrazac A1 - izmene ugovora
3. 2019: I kvartal, obrazac A2 - izvršenje ugovora
4. 2019: I kvartal, obrazac B - podaci o ugovorima u postupku javne nabavke male vrednosti
5. 2019: I kvartal, obrazac G - nabavke na koje se Zakon ne primenjuje
6. 2019: I kvartal, obrazac V1 i V2 - ishodi postupaka i poništeni / obustavlјeni postupci
7. 2018: IV kvartal, obrazac - podaci o ugovorima
8. 2018: IV kvartal, obrazac A1 - izmene ugovora
9. 2018: IV kvartal, obrazac A2 - izvršenje ugovora
10. 2018: IV kvartal, obrazac B - podaci o ugovorima u postupku javne nabavke male vrednosti
11. 2018: IV kvartal, obrazac G - nabavke na koje se Zakon ne primenjuje
12. 2018: IV kvartal, obrazac V1 i V2 - ishodi postupaka i poništeni / obustavlјeni postupci
13. Prva izmena plana javnih nabavki MUP-a za 2019. godinu
14. Plan javnih nabavki za 2019. godinu
15. 2018: III kvartal, obrazac - podaci o ugovorima
16. 2018: III kvartal - neplanirane nabavke
17. 2018: III kvartal, obrazac A1 - izmene ugovora
18. 2018: III kvartal, obrazac A2 - izvršenje ugovora
19. 2018: III kvartal, obrazac B - podaci o ugovorima u postupku javne nabavke male vrednosti
20. 2018: III kvartal, obrazac G - nabavke na koje se Zakon ne primenjuje
Prva<12345...>Poslednja