Građani

Na koji način je regulisano upravljanje vozilom registrovanim u inostranstvu od strane naših državljana na putevima u Republici Srbiji?

Odredbom člana 273. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (Službeni glasnik RS 41/09, 53/10, 101/11) propisano je da vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji, ne mogu upravljati lica koja imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji, osim izuzetno ukoliko imaju odobreno privremeno boravište u inostranstvu do šest meseci, kao i njihovi članovi uže porodice.

Zakon o prebivalištu i boravištu građana (Službeni glasnik RS 87/11) definiše da je prebivalište mesto u kojem se građanin nastanio sa namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kojem se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu trajnu povezanost s mestom u kome se nastanio, dok boravište predstavlja mesto u kojem građanin privremeno boravi van mesta svog prebivališta duže od 90 dana.

 Zakonom je propisana obaveza prijave i odjave prebivališta i boravišta, kao i prijava privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva koja se podnosi nadležnom organu, o čemu nadležni organ licu izdaje odgovarajuću potvrdu.

Državljanin Republike Srbije dužan je da odjavi prebivalište ukoliko se iseljava iz Republike Srbije u inostranstvo. Takođe građani koji odlaze u inostranstvo s namerom da neprekidno borave u inostranstvu duže od 90 dana dužni su pre odlaska da prijave nadležnom organu privremeni boravak u inostranstvu. Evidencija privremenog boravka u inostranstvu je sastavni deo evidencije prebivališta.

Dakle, nezavisno od toga da li je lice državljanin Republike Srbije, ukoliko ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji, a nema potvrdu izdatu od nadležnog organa da privremeno boravi u inostranstvu do šest meseci, u smislu Zakona o prebivalištu i boravištu građana, ne može učestvovati u saobraćaju na putevima u Republici Srbiji vozilom registrovanim u inostranstvu, kao ni članovi njegove uže porodice, u smislu stava 2. člana 273. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Ukoliko lice nema prebivalište u Republici Srbiji, tada može učestvovati u saobraćaju na putevima u Republici Srbiji vozilom registrovanim u inostranstvu, ali ispunjavajući uslove propisane odredbama člana 272. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Odredbom člana 272. Zakona propisano je da vozila stranaca kojima je izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje, kao i vozila državljana Republike Srbije koji se vrate iz inostranstva u cilju stalnog nastanjenja, mogu sa izuzetkom da učestvuju u saobraćaju iako su registrovana u inostranstvu, ali najduže tri meseca od dana ulaska vozila u Republiku Srbiju, odnosno od dana dobijanja pomenutog statusa za vlasnika vozila, ukoliko je vlasnik stranac.

Navedenim odredbama onemogućeno je upravljanje vozilom registrovanim u inostranstvu na teritoriji Republike Srbije u dužem vremenskom periodu od strane lica koje ima ili planira da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije, ukoliko ne poseduje potvrdu izdatu od strane nadležnog organa, o postojanju privremenih okolnosti, propisanih Zakonom, na osnovu kojih izuzetno može upravljati takvim vozilom na teritoriji Republike Srbije.