Građani

Istovremeno podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš

Kada građani istovremeno podnose zahtev za izdavanje biometrijske lične karte i biometrijskog pasoša, a pri tome ne menjaju ništa od ličnih podataka ili prebivalište, uz odgovarajuće dokaz o uplaćenim naknadama za izdavanje navedenih dokumenata, neophodno je staviti na uvid sledeća dokumenta:

  • ličnu kartu ili drugu važeću ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva;
  • po želji, nije obavezno, fotografiju veličine 50h50 mm, koja verno prikazuje lik podnosioca zahteva, na jednobojnoj sivoj pozadini, koja ne sme da bude starija od šest meseci i mora da ispunjava uslove propisane u članu 21. Pravilnika o ličnoj karti (''Sl. glasnik R Srbije'', 11/07 i 9/08), za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta.

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata:

  • izvoda iz matične knjige rođenih (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične  karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka evidentiranih u navedenom dokumentu);
  • uverenja o državljanstvu (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične karte, odnosno biometrijskog pasoša, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka evidentiranih u navedenom dokumentu);

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihovi zahtevi bili rešeni u što kraćem roku.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Kada građani, koji već imaju biometrijski pasoš i pri tome ne menjaju ništa od ličnih podataka ili prebivalište, podnose zahtev za izdavanje biometrijske lične karte, uz odgovarajući dokaze o uplaćenim naknadama za izdavanje lične karte, neophodno je staviti na uvid sledeća dokumenta:

  • prethodnu ličnu kartu ili (ukoliko je lična karta izgubljena) drugu važeću ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva;

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećeg dokumenta:

  • izvoda iz matične knjige rođenih (ukoliko prilikom izdavanja biometriskog pasoša nije skeniran izvod iz matične knjige rođenih).

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedeni dokument ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihov zahtev bio rešen u što kraćem roku.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih koje vode nadležni organi Republike Srbije.

 

ZAKAŽI TERMIN (еUprava)