Finansije

Ime konkursa Datum objavljivanja
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova - Sektor za lјudske resurse, Odelјenje za zdravlјe zaposlenih i bezbednost na radu: Stomatolog, 1 (jedan) izvršilac 12.02.2020. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova - Sektor za lјudske resurse, Policijska uprava Subotica: Glavni službenik za psihološku - 1 (jedan) izvršilac 05.02.2020. godine.
Javni konkurs za kupovinu stanova izgrađenih sredstvima za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u državnoj svojini - Ruma 31.01.2020. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika: Policijska uprava u Prijepolјu, Odelјenje saobraćajne policije - Oficir saobraćajne policije za saobraćajno - tehničke poslove u područnim policijskim upravama – 1 (jedan) izvršilac 30.01.2020. godine.
Odluka o zaklјučenju ugovora: Otuđenje pokretnih stvari - rashodovanih motornih vozila Ministarstva unutrašnjih poslova 07.8 broj 404-1397/19 16.01.2020. godine.
JAVNI OGLAS I KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA OTUĐENјE RASHODOVANIH PREVOZNIH SREDSTAVA – MOTORNIH VOZILA PUTEM PRODAJE, U VIDU SEKUNDARNIH SIROVINA IZ OBJEKATA POLICIJSKIH UPRAVA I SEDIŠTA MINISTARSTVA UNUTRAŠNјIH POSLOVA 20.12.2019. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA. Radno mesto koje se popunjava: Medicinski tehničar u Odseku za zdravstvenu prevenciju, Odelјenje za zdravlјe zaposlenih i bezbednost na radu 18.12.2019. godine.
Odluka o izboru programa koji se podstiče sredstvima naznačenim u Javnom konkursu za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019. godini, a koji realizuju udruženja i savezi 12.12.2019. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova: Glavni službenik za koordinaciju poslova lјudskih resursa u linijama rada I u Grupi za lјudske resurse Policijske uprave Sremska Mitrovica, Sektor za lјudske resurse – 1 (jedan) izvršilac 06.12.2019. godine.
Lista vrednovanja i rangiranja prijavlјenih programa podnetih na Javnom konkursu za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019. godini, a koji realizuju udruženja i savezi 25.11.2019. godine.
Odluka o davanju u zakup na određeno vreme od pet godina jednog stana u Srbobranu, po Oglasu broj 360-157/2016-10 od 14.10.2016. godine, na ime Perović Milosav. 25.11.2019. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA, Radno mesto koje se popunjava: Glavni službenik za psihološku prevenciju I u Odseku za psihološku prevenciju, Odelјenje za psihološku delatnost, Sektor za lјudske resurse 15.11.2019. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA:Radno mesto koje se popunjava: Viši službenik za materijalno-finansijske poslove I u Odseku za logistiku Policijske uprave u Valјevu 15.11.2019. godine.
Izmena Javnog konkursa za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019. godini, a koji realizuju udruženja i savezi 14.11.2019. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova: Glavni službenik za koordinaciju poslova lјudskih resursa u linijama rada I u Grupi za lјudske resurse PU Prijepolјe, Sektor za lјudske resurse – 1 (jedan) izvršilac 09.11.2019. godine.
Javni oglas za otuđenje pokretnih stvari - rashodovanih motornih vozila Ministarstva unutrašnjih poslova 04.11.2019. godine.
Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019. godini, a koje realizuju udruženja i savezi 30.10.2019. godine.
Odluka o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019. Godini, a koje realizuju udruženja i savezi 30.10.2019. godine.
Javni poziv Privrednog društva "NIŠAVA" d.o.o. Niš za prodaju stanova pod povolјnijim uslovima u Nišu u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti 29.10.2019. godine.
Javni poziv Privrednog društva "SAVA" d.o.o. Sremska Mitrovica za prodaju stanova pod povolјnijim uslovima u Sremskoj Mitrovici u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti 25.10.2019. godine.
Prva<12345...>Poslednja