Finansije

Ime konkursa Datum objavljivanja
Javni poziv Privrednog društva "Lepenica" d.o.o. Kragujevac za prodaju stanova pod povolјnijim uslovima u Kragujevcu u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti. 21.10.2019. godine.
Javni poziv Privrednog društva "Ibar" d.o.o. Kralјevo za prodaju stanova pod povolјnijim uslovima u Kralјevu u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti 17.10.2019. godine.
Javni poziv Privrednog društva "Dunav" d.o.o. Novi Sad za prodaju stanova pod povolјnijim uslovima u Novom Sadu u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti 11.10.2019. godine.
Javni poziv Privrednog društva "Pčinja" d.o.o. Vranje za prodaju stanova pod povolјnijim uslovima u Vranju u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti 07.10.2019. godine.
KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI - KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKI UNIVERZITET 25.09.2019. godine.
KONKURS ZA UPIS NA AKADEMSKE STUDIJE DRUGOG STEPENA, U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI-KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKI UNIVERZITET 25.09.2019. godine.
Konačna lista reda prvenstva po oglasu broj 360-157/2016-10 od 14. oktobra 2016. godine za rešavanje stambenih potreba davanjem u zakup na određeno vreme jednog stana u Srbobranu, zaposlenim u Ministarstvu unutrašnjih poslova 24.09.2019. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkogradnog mesta policijskog službenika: Glavni službenik za ažuriranje sadržaja na veb sajtu Ministarstva i društvenim mrežama I, Odsek za interent i multimedije, Odelјenje za medije i komunikacije, Kabinet ministra – 1 (jedan) izvršilac 30.08.2019. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta policijskih službenika, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Sektor za lјudske resurse: Glavni službenik za selekciju I - 1 (jedan) izvršilac i glavni službenik za pružanje informacija u vezi zasnivanja radnog odnosa i konkursa I - 1 (jedan) izvršilac 23.08.2019. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika: Trener za oblast psihologija za policijske službenike u Odseku za oblast opšte teme o radu policije, Centar za osnovnu policijsku obuku, Centar za policijsku obuku, Sektor za lјudske resurse u Ministarstvu unutrašnjih poslova – 1 (jedan) izvršilac 15.08.2019. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta na neodređeno vreme ili na određeno vreme u svojstvu pripravnika: Strukovni fizioterapeut I u Odseku za zdravstvenu prevenciju, Odelјenje za zdravlјe zaposlenih i bezbednost na radu – 1 (jedan), u Ministarstvu unutrašnjih poslova 15.08.2019. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika - Glavni službenik za radno-pravno zastupanje I u Grupi za radno-pravno zastupanje, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, 3 (tri) izvršioca 08.08.2019. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA: Glavni službenik za koordinaciju poslova lјudskih resursa u linijama rada I u Grupi za lјudske resurse PU Subotica 26.07.2019. godine.
Javni poziv za učešće u postupku ostvarivanja prava na kupovinu stanova pod povolјnijim uslovima iz projekta državne stanogradnje u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici 15.07.2019. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika: Glavni službenik za psihološku prevenciju I u Grupi za lјudske resurse PU Valјevo, Sektor za lјudske resurse – 1 (jedan) 28.06.2019. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika: Glavni službenik za razvoj kompetencija, procenu razvojnog potencijala zaposlenih i upravlјanje talentima – 1 (jedan) izvršilac 25.06.2019. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta policijskih službenika: Glavni službenik za socijalni rad i socijalnu politiku u Jedinici za zaštitu, Policijski psiholog u Jedinici za zaštitu 07.06.2019. godine.
KONKURS ZA UPIS 600 POLAZNIKA U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU 06.06.2019. godine.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA Za OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA koje nastaju u redovnom poslovanju MUP-a IZ OBJEKATA POLICIJSKIH UPRAVA I SEDIŠTA MINISTARSTVA UNUTRAŠNјIH POSLOVA 24.05.2019. godine.
Konkurs za pohađanje selekcione obuke za saj radi popune radnog mesta „specijalac“ u specijalnoj antiterorističkoj jedinici 24.05.2019. godine.