Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - Pregled, popravka i atestiranje automehaničkih lestvi i hidrauličnih platformi, JN 140/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru