Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Преглед, поправка и атестирање аутомеханичких лестви и хидрауличних платформи, ЈН 140/19
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру