Građani

Putne isprave

 

Izgled biometrijskog pasoša – uzorak

O zakonu

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama („Sl. Glasnik RS“ broj 90/07, 116/08, 104/09 i 76/10), koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ 62/2014 dana 13.06.2014. godine, a koji stupa na snagu 21.06.2014. godine.

Navedenim zakonom ukinut je institut vize na pomorske i brodarske knjižice kao vrste putne isprave.

* * *

Uredbom Vlade Republike Srbije, koja je objavljena u Službenom glasniku RS br. 30/2013 od 02. 04. 2013. godine, o izmenama i dopuni Uredbe o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije, koja je stupila na snagu 10. 04. 2013. godine, izmenjene su cene obrasca pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša, tako da iznose 3.600,00 dinara.

Novčani iznos za cenu obrasca pasoša, u iznosu od 3.600,00 dinara, uplaćuje se tako što se iznos od 3.000,00 dinara (u koji je uračunat PDV), uplaćuje na račun Narodne banke Republike Srbije - Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca br. 980-333-07, sa pozivom na broj 090501, a iznos od 600,00 dinara, na račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije br. 840-30413845-91 Ministarstvo unutrašnjih poslova - namenski podračun za izdavanje putnih isprava (po modelu 97, sa obaveznim pozivom na broj iz tabele šifara opštine prebivališta - vidi tabelu - PDF).

Uredbom o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini takse za pružene usluge, koja je objavlјena u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 51/2019, propisano je da se za podnošenje zahteva po prioritetu i izdavanje pasoša, a bez priloženog dokaza o hitnosti plaća taksa koja iznosi 5.000 dinara. (Brojevi računa policijskih uprava i pozivi na broj (PDF, Word).

* * *

Vlada Republike Srbije je 16. 09. 2009. godine, donela Uredbu o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje pasoša za lica sa područja AP KiM ("Sl. glasnik RS" broj 76/09), koja je stupila na snagu 17. 09. 2009. godine.

U skladu sa pomenutom Uredbom državljani Republike Srbije koji imaju prebivalište na području AP KiM, kao i državljani Republike Srbije kojima su uverenja o državljanstvu izdata od organa Republike Srbije nadležnih za područje AP KiM, a nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji, zahtev za izdavanje pasoša podnose isključivo u Beogradu, u Ministarstvu unutrašnjih poslova - u Koordinacionoj upravi, ulica Ljermontova ulica broj 12a.