Грађани

Набавка и регистрација оружја за странце чланове дипломатско конзуларних представништава у Републици Србији

Чланови дипломатско козуларних представништава страних земаља у Републици Србији набављају оружје, делове за оружје и муницију, и региструју оружје, преко Дипломатског протокола Министарства спољних послова Републике Србије које се налази у Београду, у улици Кнеза Милоша бр. 24-26.