Грађани

Високотехнолошки криминал

Високотехнолошки криминал обухвата скуп кривичних дела где се као објекат извршења и као средство за извршење кривичног дела јављају рачунари, рачунарске мреже, рачунарски подаци, као и њихови продукти у материјалном и електронском облику.

Ова дефиниција укључује велики број злоупотреба информационих технологија, као и област злоупотреба у радио-дифузним технологијама. Тако се разликују кривична дела где су рачунари појављују као средство извршења (Computer Related Crime) и као објекат извршења (Computer Crime), као и кривична дела у чијем се начину извршења појављују елементи незаконитог коришћења интернета.

Број и врсте кривичних дела из области високотехнолошког криминала, као и економску штету која настаје извршењем ових кривичних дела, веома је тешко проценити. Међутим, број извршења кривичних дела и економска штета која је до сада регистрована из године у годину у сталном је порасту. Начини извршења кривичних дела, због саме природе савремених информационих технологија, веома су разнолики и све софистициранији.

Запамтите:

Ваша деца могу да знају више од Вас о технологији, али Ви знате више о животу.

Oнa би, и у овом подручју, требало да од Вас науче како да рачунаре користе на безбедан начин.