Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године


Назив поступка : Радови на измештању Фарадејевог кавеза II фаза шифра поступка: ЈН број 185/18
Шифра набавке 185/18
Рок за достављање понуда
24.12.2018. до 10.00 часова