Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
1. Измењена верзија плана јавних набавки - ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
2. 2021: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
3. 2021: II квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
4. 2021: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
5. 2021: II квартал, образац А2 - извршење уговора
6. 2021: II квартал, образац А1 - измене уговорa
7. 2021: II квартал, образац A - подаци о уговорима
8. 2021: II квартал - непланиране набавке
9. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.ГОДИНУ - НОВИ ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
10. 2021: I квартал, образац A - подаци о уговорима
11. 2021: I квартал, образац А1 - измене уговорa
12. 2021: I квартал, образац А2 - извршење уговора
13. 2021: I квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
14. 2021: I квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
15. 2021: I квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
16. 2021: I квартал - непланиране набавке
17. 2020: IV квартал - измена, образац A - подаци о уговорима
18. 2020: IV квартал - измена, образац А1 - измене уговора
19. 2020: IV квартал - измена, образац А2 - извршење уговора
20. 2020: IV квартал - измена, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
Прва<12345...>Последња