Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
1. Друга измена Плана јавних набавки за 2022. годину
2. Измена Плана јавних набавки за 2022. годину
3. Годишњи Извештај о набавкама на које се закон не примењује - 2021 година
4. План јавних набавки за 2022. годину
5. Измењена верзија плана јавних набавки - ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
6. 2021: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
7. 2021: II квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
8. 2021: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
9. 2021: II квартал, образац А2 - извршење уговора
10. 2021: II квартал, образац А1 - измене уговорa
11. 2021: II квартал, образац A - подаци о уговорима
12. 2021: II квартал - непланиране набавке
13. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.ГОДИНУ - НОВИ ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
14. 2021: I квартал, образац A - подаци о уговорима
15. 2021: I квартал, образац А1 - измене уговорa
16. 2021: I квартал, образац А2 - извршење уговора
17. 2021: I квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
18. 2021: I квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
19. 2021: I квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
20. 2021: I квартал - непланиране набавке
Прва<12345...>Последња