Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Резервни делови за телефонске централе типа Avaya IP телефонски систем, ЈН број 289/18
Позив
Документација
Oдлукa o дoдeли Угoвoрa
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм Угoвoру