Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Штампање часописа "Полиција данас", ЈН 125/19
Позив
Документација
Одлукa о закључењу уговора
Oбавештење о закљученом уговору