Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова са закључењем оквирног споразума: Санација и адаптација станова, ЈН - 135/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума