Финансије

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Антифриз, за потребе Миниистарства унутрашњих послова, ЈН број 246/15
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ