Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке услуга: Лиценце за Unified threat management (utm) сервере за подршку мобилних информационих система МУП-а, ЈН-61/19
Позив
Документација