Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције: Услуга израде презента, банера, rool-up, новогодишњих честитки, реплика оружја, гравирање оловака и слично, ЈН 74/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума