Финансије

Позив у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: Минерална вода газирана и негазирана, ЈН 21/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору