Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке радова са закључењем Оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције: Реконструкција и санација објеката и опреме, ЈН 43/19
Позив
Документација
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму