Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку услуга: Набавка и монтажа контејнерских објеката, ЈН 95/19
Позив
Документација
Одлукa о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка