Финансије

ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА Интервентна униформа за потребе Управе криминалистичке полиције, Министарства унутрашњих послова, ЈН број 189/15
Позив
Документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ