Финансије

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности услуга - Одмашћивање инсталација и извлачење масних пара у ресторанима МУП-а, ЈН 298/18
Позив
Документација
Одлукa о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка