Финансије

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, за потребе Министарства унутрашњих послова ,ЈН број 267/15
Позив
Документација
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Питања и одговори 14.10.2015.
Питања и одговори 14.10.2015.
Питања и одговори 15.10.2015.
Одлука о додели уговора
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ