Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке услуга: Пуњењe боца специјалним гасовима и хелијум за потребе аеростат система, ЈН 28/19
Позив
Документација
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу уговора