Финансије

Позив за јавну набавку радова: Радови на формирању просторије за обављање разговора и препознавање лица у полицијским станицама, ЈН број 92/20
Позив
Документација
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору