Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Резервни делови за системе видео надзора и техничке заштите за Србију, ЈН број 229/18
Позив
Документација
Одговор на питање са изменом конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору