Финансије

Позив за отворени поступак јавне набавке са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку услуга: Геодетске услуге за потребе МУП-а, ЈН 68/19
Позив
Документација
Одговор на питање
Одговор на питање
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму